Open Call
For Artists, Collectives and Associations

This text is available in other languages, please scroll down or click on your language:
Türkçe,
سۆرانی, Kurmancî, العَرَبِيَّة

In collaboration, Berlin contemporary art institution Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.) and new organizational structure ASA (Autonomous Space Agency) seek proposals from individuals, collectives and associations developing independent content, freedom of speech, and communal determination. This call seeks proposals that imagine, create, and maintain autonomous spaces in places where they are intended or have been destroyed.
 
Without exclusivity or essentialism, we look to the larger Mesopotamia region, inspired by multiplicity of the Euphrates and Tigris. We encourage proposals that focus on the creation of space for common human use – the commons and commonalities of a region that is defined by a diversity of peoples, languages, and cultures.   
 
The open-call is primarily directed to artists and collectives who:
– are specifically from this geographical context
– are currently based there
– are not able or willing to be there because of current urgencies
– critically relate their practice to the region with its history, peoples, languages
– would like to make informed contributions to its rich context.
 
The applicants are requested to define the necessity, relevance and form of their proposals and to position them in relation to the politics, urgencies, and currencies of our time. Proposals can be artistic in an expanded sense. They can relate to freedom, peace, property, struggle or friendship, love, grief, songs, gardens, or debris.  Besides artistic imagination and considerations of viability, urgent needs will be an important factor in the jury’s decision-making.
 
Fifteen grants of 3000 Euro are available.There are no application requirements; applicants are invited to formulate and establish their conversations with us immediately through this process. Applications are accepted in Turkish, Arabic, Kurmanci, Sorani, and English.
 
Please send your application to admission@nbk.org by  August 31st, 2017. Format of the application: Text document (doc, odt) or PDF
Maximum size: 10 MB
An international jury will decide on proposals in mid-October 2017.
Grant recipients will be notified shortly after.
 
The grant is to be understood as a one-time  emergency measure and does not require a report on activities. Grant recipients and n.b.k. will look for the most efficient way to transfer the grant.
 
Partners:
Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.) is a site of contemporary art and discourse production. It was founded in 1969 with the goal of presenting contemporary fine art to a broader public, and to inviting that public to actively participate in cultural processes. n.b.k. and its partners aim to promote recent artistic developments and underline the social importance of current art. n.b.k. understands itself as a platform for the diverse art scene in Berlin. Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.) is funded by the LOTTO-Stiftung Berlin.
 
ASA is an Autonomous Space Agency for intra-terrestrial space travel, inspired by the works of Takiyuddin Efendi, El Cezeri, Fahru’l-Nisa and Şêx Evdirehmanê Axtepî among others. They hope to assist artistic practitioners of all kinds who are forced to learn new languages, ways, and strategies to sustain their practices during current transitions – or to support people in order to hold and improve their ground. Practically, they are imagined as a scaffolding device that supports the creation of autonomous spaces for common use everywhere, especially in areas affected by accelerated capital, military gentrification, environmental degradation, and reactionary proxy warfare. ASA are not an exhibiting art institution, but a temporary organisational structure based on thinking together, learning from each other and sharing commons.
 
ASA is incubated by Şener Özmen, Hito Steyerl and Misal Adnan Yıldız along with other participating singularities and contributing pluralities. The open call is coordinated by Barış Seyitvan.
 
This autumn, ASA will launch
Mutterzunge, an independent programme of studio residencies and mapping of events in Berlin. Revisiting Berlin based author Emine Sevgi Özdamar’s book of the same name, this proposal by Misal Adnan Yıldız was one of three winners for Curate Award in 2014.


For further information please visit autonomousspaceagency.org

___________________
 
 


Türkçe

Sanatçılar, Kolektifler ve Ortaklıklar için:
Açık Çağrı
Berlin’in güncel sanat platformu n.b.k. ve yeni kurulan geçici organizasyon ASA’nın (Autonomous Space Agency / Özerk Alan Ajansı) iş birliğiyle; bireylerden, kolektiflerden ve ortaklıklardan gelecek proje önerilerini bekliyor. Bu çağrı, ifade ve konuşma özgürlüğünü konu eden, ortak çözüm önerileri üreten ve bağımsız içerik geliştirmeyi hedefleyen herkese açıktır. Çağrının hedefi, ihtiyaç duyulan, niyet edilen ya da tahrip edilmiş özerk alanların yine hayal edilmesini, yeniden kurulmasını ve sürdürülmesini sağlayacak önerileri desteklemek.  
 
Üzerine düşünmek, yeniden bakmak istediğimiz Mezopotamya’yı tekelci ve temelci şartlanmalardan uzak durarak, Fırat ve Dicle’nin çeşitliliğinden ilham alarak tanımlıyoruz. Bu bölgenin ortak özelliklerini ve ortak paydalarını, bölgenin halklarının, dillerinin ve kültürlerinin çeşitliliğinde arıyoruz; ‘müşterek kullanım alanı’ olarak tarif edilecek mekanların kurulmasına odaklanan önerileri teşvik ediyoruz.  
 
Bu çağrı özellikle aşağıda tanımlanan özelliklere uyan sanatçılar ve kolektifler için düzenlenmiştir:   
– Özellikle bu coğrafi bölgeden olanlar
– Şu anda bölgede yaşayan ve çalışanlar
– Mevcut durumlardan dolayı şu anda bölgede olmak isteyenler ve çeşitli nedenlerden dolayı olamayanlar
– Dillerinden, halklarından ve tarihinden dolayı eleştirel bir biçimde kendilerini bölge ile ilişkilendirenler
Bölgenin zengin bağlamına katkıda bulunmak isteyenler
 
Adaylar projelerinin gerekliliğini, biçimini ve çağrımızla olan bağlantısını net bir şekilde tanımlamalı ve önerilerini içinden geçtiğimiz siyasi duruma, onun aciliyetine ve güncelliğine göre konumlandırmalıdır. Proje önerileri -en geniş anlamıyla- sanatsal bir içeriğe sahip olabilir. Özgürlük, barış, mülkiyet sorunu, mücadele ya da arkadaşlık, aşk, yas, şarkılar, bahçeler ya da yıkıntılarla ilişki kurabilir. Özgünlük, yaratıcılık ve projenin uygulanabilirliğin yanı sıra, acil ihtiyaçlar jürinin karar verme aşamalarında önemli etkenler olacaktır.
 
Her biri 3000 Euro olmak üzere toplamında 15 proje desteklenecektir. Herhangi bir başvuru koşulu aranmamaktadır. Başvuru sahipleri, süreç içinde bizimle irtibata geçerek, diyalog kurabilir ve başvurularını şekillendirebilirler. Başvurular Türkçe, Arapça, Kurmanci, Sorani ve İngilizce olarak kabul edilmektedir.               
           
Lütfen başvurunuzu 31 Ağustos 2017 tarihine kadar, admission@nbk.org adresine elektronik posta göndererek iletiniz. 2017.
Başvuru metni, doc, odt ya da PDF formatında ve en fazla 10 MB’i geçmeyecek boyutta hazırlanmalıdır.  
Uluslararası bir jüri, Ekim ayının ortalarına kadar projeleri değerlendirecek ve destekten kimlerin yararlanacağını belirleyecektir.
 
Bu çağrı, bir kereliğe mahsus bir acil durum önlemi olarak anlaşılmalıdır. Destek alanlardan bir rapor ya da harcamalarına dair makbuz istenmeyecektir. Desteğe hak kazananlar ve n.b.k. maddi desteğin aktarılmasının en etkili yolunu arayacaktır.
                   
Ortaklar                        
Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.) bir güncel sanat ve söylem üretim alanı olarak tanımlanır. 1969 yılında çağdaş sanatı daha geniş halk kitlelerine ulaştırmak ve halkın kültürel süreçlere katılımını teşvik etmek için kurulmuştur. n.b.k. ve ortakları güncel sanat gelişmelerini desteklemeyi ve mevcut sanatın toplumsal önemini vurgulamayı amaç edinir. n.b.k. kendini Berlin’deki genç sanat çevresinin bir platformu olarak tanımlar. The Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.) LOTTO-Stiftung Berlin tarafından desteklenmektedir.
 
ASA (Autonomous Space Agency) diğerlerinin yanı sıra Takiyuddin Efendi, El Cezeri, Fahru’l-Nisa ve Şêx Evdirehmanê Axtepî’nin  çalışmalarından ilhamla kurulmuş, dünya-içi uzay yolculuğu amaçlayan Özerk Alan Ajansı’dır. ASA, yeni diller, yollar ve stratejiler öğrenmeye mecbur bırakılmış, her tür sanat pratiğine yardımcı olmayı ve geçiş dönemlerinde insanlara zeminlerini korumaları ve geliştirmeleri için destek vermeyi amaçlamaktadır.
 
Özellikle hızlandırılmış sermayenin, askeri mutenalaşmanın, çevre kirliliğinin ve gerici vekâlet savaşlarından etkilemiş olduğu bölgelerde ve aslında her yerde müşterek kullanıma açık özerk alanların oluşturulmasını desteklemek üzere kurulmuş bir iskele aracı olarak hayal edilmiştir. ASA sergileyen, asıl işi sergi üreten bir sanat kurumu değil; birlikte düşünmeyi, birbirimizden öğrenmeyi ve ortak paylaşmayı temel alan geçici bir organizasyon yapısıdır.
 
ASA, katılımcı tekillikler ve katkıda bulunan çoğulluklarla birlikte, Şener Özmen, Hito Steyerl ve Misal Adnan Yıldız tarafından ortaklaşarak tasarlanmıştır. Açık çağrının koordinatörlüğü Barış Seyitvan tarafından yürütülüyor.
 
ASA, bu sonbaharda, stüdyo programı ve Berlin'de gerçekleşecek etkinlikler haritasından oluşan bağımsız bir program olarak
Mutterzunge'yi sunmaya hazırlanıyor. Berlin'de yaşayan yazar Emine Sevgi Özdamar'ın aynı adı taşıyan kitabını, bu programla birlikte tekrar gözden geçirmeyi öneren Misal Adnan Yıldız, 2014'te verilen küratör ödülü Curate Award’ı paylaşan üç isimden biriydi.       

______________________


سۆرانی

بانگەواز بۆ هونهرمهندان وکۆمهڵهو ڕێكخراوهکان
کۆمەڵەی بەرلین بۆ هونەری هاوچەرخ ( نیور بهرلینهر کۆنستڤیرین)n.b.k بههاوکاری بهریوهبهرایەتی تازهی رێکخراوی ئاژانسی ئاسمانی ئۆتۆنۆمی (ASA) بۆ ههڵبژاردنی چهند پرۆژهیهکی گرنگ، ههڵدهستێ بهبڵاوکردنهوهی داواکارییهک بۆ هونهرمهندان و کۆمهڵهو ڕێکخراوهکان کهبهشیوهیهکی بێلایهنانهو دهوڵهمهند لهبیرۆکهو پێشنیارو داخوازی و پرۆژهی تایبهتیان هەیه‌ ‌بهتایبهت لهو ناوچانهی کهتوشی داروخان و جهنگ بونهتهوهکهبتوانیت لهم ڕێگهیهوهپهیوهندی بههێز لهنێوان نهتهوهو کهلتورو بیرو مهزههبهجیاوازهکاندا دروست بکات.

ئیمهدهزانین کهناوچهی میسۆپۆتامیا (دانیشتوانی بهینی دیجلهو فورات)ی گهورهپڕهلە فهرههنگ و کهلتوورو دین و زمان،  بۆیهبهشێوهیهکی بێلایهنانهو بەبێ دهستتێوهردان دهروانینهههرێمی میسۆپۆتامیای گهورهو و کاریگهری داهینهرانهی مرۆڤهکانی دانیشتووی نێوان دیجلهو فورات بەرزدەنرخێنین کهلهرێی پرۆژهی هونهرییهوهئاشتی و قبوولی بیرو دین و مهزههبی جیاکۆبکاتهوه‌. ئەو پرۆژانەی کهههوڵدهدهن لهڕێگهی فهرههنگ و داب و نهریتی شارستانیانهوهلهگهڵ یهکدا ئاڵوگۆڕی فهرههنگی و ژیان بکهن و ڕێگهخۆش بکهن بۆ دروستکردنی فرسهتی زیاتری خۆشهویسستی و ژیانی پڕ شایستەی مرۆڤدۆستانهلهناوچهکهدا.

ئهم بانگهوازهتایبهتهبهوهونەرمهند و کۆمهڵهو رێكخراوانهی که‌:

کهلهناوچهی میسۆپۆتامیادا دهژین (لەنێوان ههردوو رووباری دیجلهو فورات).
کهئیستا شوینی نیشتهجێ بوونیانهیان کارکردنیانه‌.
یان ناتوانن لەم ناوچەیەدابن بههۆی ئەو کارهنهخوازراوانهی کهئیستا ڕوودهدات
لهناوچهکهیاندا.
کارهکانیان بهشیوهیهکی راستەوخۆلهپهیوهندیدایهلهگهڵ مێژوو زمانی نهتهوهکانی
ناوچهکهدا.
پێداگری دەکەن لهخزمهتکردن وئاشتی خوازی لهڕێی ئهزموونی هونهرییانەوه‌.

داواکار دهبێت بهشیوهیهکی دیاریکراو و پێویست داخوازی و بیرۆکهکانیان پهیوهست بێت بهباروو دۆخی گوزهرانی سیاسی و ژیانی ناخۆشی کتوپڕی ئیستای ناوچهوکه‌. دەبێت پێشنیارهکانیان لهنوسراوێکدا لە شێوەی پرپۆزهڵی پرۆژهی تازهوداهێنانی هونهریدا بێت. پرۆژەکان دەبێت پهیوهندییهکی راستەوخۆی هەبێت بەناوچەکەوە لە هەریەک لەم روانگانەوە: سیاسەت، پێویستیەکانی سەردەم، خهبات و تێکۆشان، ئازادی، ئاشتی خوازای،خۆشهویستی و ناخۆشی ، کلتور و گۆرانی، باخچهوشوێنەوارەکان. توانای هونهرییی پرۆژەکان،کاریگهری تهواوی بهسهر دهستهی ههڵبژاردنهوهههیه‌. لەپاڵ خەیاڵی هونەری پرۆژەکان و چۆنایەتییاندا ئەو پرۆژانەی پەیوەندە بە پێویستیە گرنگە هەنووکەییەکان رۆڵێکی گرنگی دەبێت لە بڕیاردانی لیژنەی هەڵبژاردندا.

15
منحه (گرانت)‌ ئامادهکراوهبهبڕی 3000 ئیرۆ بۆههر ههڵبژێردراوێک. هیچ جۆرە فۆرمیکی پرکردنهوهی تری ناوێت. بەشداربووان لهرێگەی ناردنی نوسراوهکانیانهوهبهئێمهئاشنا دهبن.
نوسراوهکهدەکرێت بەیەکێک لەم زمانانە بێت: ئینگلیزی، کرمانجی، سۆرانی، تورکی، عهرهبی.

دهبیت فۆرمی داواکارییهکان بنێردریت بۆ ئهم ئیمێڵ ئهدرێسه: admission@nbk.org
هەتا بەرواری‌ 31/8/2017 به فۆرماتی مایکرۆسۆفت ورد دۆکمهنت یان پیدی ئێف کهله‌ 10 میگهبایت گهورهتر نهبێت.

لیجنهی دادوهری نێودهوڵهتی ههڵبژاردن لهناوهراستی مانگی 10دا بریاری خۆیان دهدهن. ناوی ههڵبژیرداوهکان بهزووترین کات ئاشکرادهکرێن.
گرانتهکهبهشێوهیهکی گونجاو لهنزیکترین کاتدا دهگهیهنرێتهکاندیدهکه‌. پێوستهبزاندرێت کهئهم گرانتهبریاریکی هەنووکەییە و بۆ یهکجارهو پێویست بههیچ راپۆرتیکی تر نییه‌.

بەشداربووەکان
(n.b.k)
نیو بهرلینهر کۆنستڤیرین
پێگەیەکی پشتیوانی داهێنهرانهی هونهری هاوچهرخهلهساڵی 1969 بۆ پشتیوانی هونهری هاوچهرخ و بینهران و ئارهزوومهندانی هونهرهجوانهکان،
خۆی بهنوینهرێکی بهتوانا دهزانی لهپشتیوانی بۆ گهیاندنی هونهرهکان.ههوڵ دهدات بۆ بانگهێشتکردنی بینهران و دۆستانی کهبهشداربن لهپێشخستنی چالاکیهفهرههنگی و کهلتورییهکاندا.ههروا یهکخستنی ههوڵهتازههاوچهرخییهکان وهشرۆڤهکردنی گرنگی ئهم هونهرهلهکۆمهڵگادا. نیور بهرلینهر کۆنستڤیرین پشتیوانی لهلۆتهری وهردهگرێت LOTTO-Stiftung Berlin ، (n.b.k)
(ASA)
ئاژانسی ئاسمانی ئۆتۆنۆمی (ئاسا) وهکالهتیکی بێلایهنهبۆ گهشتکردن بۆ ناو زهوی، وهرگیراوهلهکارهکانی تاکی الدین ئهفهندی، السزیری، فه رول، کۆمەڵێکی تر. ئهوان هیوایان ئهوهیهکهیارمهتی ئهو هونهرمهندانهبدهن کهزۆریان لیدهکرێت کهزمانێکی تر فێرببن بی ئارهزوی خۆیان وهههوڵ دهدهن ڕێگای تایبهت بدۆزنهوهبۆ پاراستنی خاک وگهرانهوهی باروو دۆخی ئاسایی لهکاتی گهرانهوهیان بهشێوهیهکی پراکتزهکراو کهپشتیوانی بکات لهریگای ئازادی پهیوهندی دارهکان لهههرشوینیک بێت. بهتایبهتی لهناوچانهی کهزهرهرمهندی گهورهن بهپارهوسهرمایهی بهپهله‌. دەستێوەردانی سهربازی، تێکدانی ژینگه، جهنگی سهپیندراو لهلایهن بهکیگراوهوه،.ئاسا ڕێکخراوێکی هونهری فراوان نییه‌. بهڵام ڕێكخراوێکی کاتییهههڵدهستی بهبیرکردنهوهی بهههماههنگی بۆ فێربوون لهیهکتری و بهشکردنی بیرۆکه‌.
(
ئاسا) لهلایهن Şener Özmen ، Hito Steyerl ، Misal Adnan Yıldız لهگهڵ ههندێ بهشداربووی تر پشتیوانی دەرکرێت. ئەم بانگەوازە بۆ هونەرمەندان لەلایەن Barış Seyitvan بهرێوهدهچێت.
ئهم پایزه، ئاسیا ههڵدهسیت به (Mutterzunge) بهرنامەیهکی ستۆدییۆی ئازاد تایبهت بهنیشاندانی وێنهو نهخشهی رووداوهکانی بهرلین ودانیشتوانی . بۆ چاوخشانهوهبهکتیبهکهی نوسهری ئهلهمانیEmine Sevgi Özdamar کهههڵگری ههمان ناوه.‌ ئهم پێشنیارهلهلایهن Misal Adnan Yıldız کراوهکهیهکێکهلهسێ براوهکهی خهڵاتی (کاریت) ساڵی 2014.


____________________
Kurmancî

Bangewaziya Vekirî 
Ji bo Hunermend, Kollektîf û Komeleyan

Saziya Hunerê ya hemdem a Berlînê „Neuer Berliner Kunstverein“ (n.b.k) û Saziya nû ASA (Ajansa Wargeha Xweser) bi hev re, ji kesan, kollektîfan û komeleyan peşniyazên projeyan dixwazin. Ev bangewazî, ji bo kesên ku azadiya xwe-îfadekirinê diparêzin, dikarin biryarên çareseriyên hevpar  bidin û dixwazin  naverokek serbixwe avabikin û wan pêşde bibin re, vekirî ye. Armanca bangewaziyê li cihên ku pêdivî bi wargehên xweser heye,  an jî wargehên xweser lê hatine tehrîpkirin de wan tahayul bikin, biafirînin û bidomînin. 

Bêyî ku em bikevin rewşa tenê xwe-taybet û esas dîtinê, em li herêma Mezopotamyayê ya firehtir, ya ku îlhama xwe ji çeşitdariya Dîcle û Firatê digre, dinihêrin. Em piştgirî didin pêşniyazên ku li ser warên hemû mirov bikaribin jê sûd wergirin biafirînin – hevpariyên herêmekî ku ji aliyê pirdengiya mirov, ziman û çandan hatiye terîf kirin. 

Bangewazî, bi taybetî ji bo hunermend û kollektîfên kù i jêr hatiye rêzkirin e :
– bi taybetî ji wê erdnîgariyê ne
– niha li wir  dijîn
– ji ber  pêkutiyên niha  nikarin an jî naxwazin li wir bin
– pratîka wan bi dîrok, gel û  zimanê herêmêve ji nêzve girêdayî ye
– Bi zanebûn,  dixwazin li vê konteksta dewlemend pêşvebirinek çêkin.

Ji serlêderan tê xwestin ku ew hewcedarî, eleqe û teşeya pêşniyazên xwe û bi cih anîna wan a  li gor polîtîka, acîlîyet û aboriya serdema me, îzah bikin. Pêşniyazên projeyan bi awayekî berfireh dikarin xwediyê naverokek hunerî bin.  Proje dikarin derheqê azadî, aşitî, pirsgirêka mulkiyetê, tekoşîn an jî hevaltî, evîn, şîn, stran, baxçe an jî enqazan de bin. Ji xeynî fikr û tahayyulên hunerî û fîzîbîlîteya projeyê, di dema biryargirtina juriyê de, dê pêdiviyên acîl faktorên grîng bin.

Her yek 3000 Euro, tevhev 15 proje dê werin pejirandin. Ji bo serîlêdanê tu şert û merc nayê xwestin. Serlêder, di vê pêvajoyê de dikarin bi me re têkilî daynin û pevguhaziya xwe bidomînin. Serîlêdan, bi zimanên Tirkî, Erebî, Kurmancî, Soranî û Îngîlîzî tên qebûl kirin. 

Pèviste serîlêdanên xwe heya 31 ê Tebaxê 2017 li admission@nbk.org re bişînin. Formata serîlêdana; Dokumanên metnê divê di formata  (doc, odt) an jî PDF de û herî zêde 10 MB be. Juriyek navnetewî di nîveka Cotmeha 2017 an dibê projeyan binirxîne û kî dê jê sûd wergre diyar bike. 

Ev hîbe, divê tenê carek, weke tedbîrek acîl bê famkirin û rapora aktîvîteyên ku hatine kirin nepêwîst e. Ên ku mafê piştgiriyê bidest bixin û n.b.k. dê bihevre li rêya herî çêtir a transfera alîkariya maddî bigerin.  

Şirîk
Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.) cihê hilberandina hunera hemdem û axaftinê/dîskurê ye. Di sala 1969 an de bi armanca  ji gel girseyên firehtir re pêşkeşkirina hunerên bedew ên hemdem bike û heman gelî bi awayekî aktîf beşdarê pêvajoya çandî bike hatiye damezirandin. N.b.k. û şirîkên wê dixwazin pêşveçûnên hunerî yên rojane teşvîk bikin û grîngiya civakiya hunera rojane derxin pêş. N.b.k. xwe weke platformeke ji bo sahneya hunera pircure ya li Berlînê binav dike. Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.) ji aliyê LOTTO-Stiftung ve tê fînansekirin.

ASA Ajansek Wargeha Xweser a ku bi armanca rêwîtiyek manewî ya hundirîn ava bûye û ji eserên Takiyuddin Efendi, El Ceziri, Fahru’l-Nisa û  Şêx Evdirehmanê Antepî û hinekên din îlham girtiye. Hêvî dikin ku alîkarî bidin ên ku yek ji cureyên hunerê îcra dikin û ên ku weke demên niha de ji bo hunera xwe bidomînin mecbûr dimînin ku ziman, rêbaz û stratejiyên nû hînbin. Disa ewê piştgirî bidin ên ku di demên wisa de dixwazin hunera xwe bidomînin an jî pêşve bibin.  Di pratîkê de, bi taybetî  li cihên ku ji sermayeyê, xwedî esaletkirina leşkeriyê, qirêjiya hawirdorê, şerê vekaletê yê paşverû zerar dîtiye de weke îskeleyek alîkar a ku piştgirî dide afirandina wargehên xweser ên ji bikaranîna muşterek re vekirî, tê qebûl kirin.  ASA saziyek ku pêşangehan amade dike nîn e. Lê belê saziyek demî ye û bingeha xwe ji bi hev re fikirîn, ji hev hîn bûn û bi hev re parvakirinan digre. 

ASA ji aliyê Şener Özmen, Hito Steyerl û Misal Adnan Yıldız û hin kesên beşdar û pirejmariyên alîkar ve hatiye tesewirkirin. Bangewaziya vekirî ji aliyê Bariş Seyitvan ve hatiye koordînekirin. 

Vê payîzê, ASA xwe amade dike ku weke bernameyek serbixwe
Mutterzunge ê ya ku cihê studyoyan û ya nexşerêya çalakiyên li Berlînê pêşkeş bike. Misal Adnan Yıldız pêşniyaz kiribû ku bi vê bernameyê dîsa li ser pirtûka nivîskar Emine Sevgi Özdamarê yê bi heman navê were sekinandin. Yıldız, ji sê navên  ku di 2014 an de xelata kuratoriyê yê Curate Award’ê girtibû, yek e. 

_____________________ 
العربية

دعوة عامة:
للفنانين، التشكيلينوالمؤسسات و الجمعيات
.
جمعية برلين للفن المعاصر (nbk) وبالتعاون بين المبنى التنظيمي الجديد ، وكالة الفضاء المستقلة (ASA)تسعى للحصول على اقتراحات من الأفراد و التعاونيات و الجمعيات لتطوير المحتوى المستقلوحرية الحديث والقرارات شعبية.
هذه الدعوة تسعى إلى الإقتراحات التي تعتمد على الخيال (التصور) إلى الإبداع وتحقيق مساحات ذات إستقلالية في الأماكن المقصودة أو التي تم تدميرها.
بعيدا عن الجوهر و الحصر ، نحن نسعى إلى منطقة موزوبوتاميا اوسع تعتمد على التعددية في منطقتي دجلة و الفرات.
نحن نشجع وندعم الإقتراحات التي تلقي الضوء وتركز على خلق فضاء لفائدة الناس بشكل عام ، العامة ، الكومنات ، في المنطقة التي تتصف بالتعددية بالنسبة لكافة البشر اللغات و الثقافات التراث.
الدعوة المقترحة موجهة مباشرة إلى الفنانين والجمعيات التعاونية التي:
حصرا من نفس هذه المنطقة الجغرافية.
هي موجودة حصرا هناك.
التي لا تستطيع أو لا ترغب أن تكون هناك بسبب حالات الطوارئ و الوضع الراهن.
حصريا التي ترتبط عملها بالمنطقة من خلال التاريخ و السكان واللغة.
تريد أن تساهم بشكل معلن في إغناء التعددية.
الذي يتقدم لهذه الدعوة مطلوب منه أن يعرف ويحدد ضرورة وعلاقة و صيغة الإقتراح و مكانها بالنسبة للسياسات و حالات الضرورة وحالة الوضع الراهن.

الإقتراحات يمكن أن تكون فنية لحد كبير ويمكن أن تتعلق بالحرية ، بالسلام ، بالملكية ، بالصراع ، أو الصداقة ، حب ، ألم ، غناء ، الحدائق ، التماثيل ، بالإضافة إلى الخيال الفني و إعتباراتقابلة للحياة و البقاء.
فالحاجات الملحة سيكون لها الأولوية في اتخاذ القرار بخصوصها من قبل لجنة التحكيم.
خمسة عشرة منحة وكل منحة قدرها (3000) يورو مقررة ليس هناك شروط لتقديم الطلبات.
المتقدمين مدعوينﻹيجاد صيغة للتواصل والتفاعل معنا مباشرة من خلال هذه العملية.
تقبل الطلبات باللغات : الإنكليزية - العربية – الكردية ( كرمانجيةوصورانية ) – التركية.
من فضلكم أرسلو طلباتكم إلى :
admission@nbk.org

حتى نهاية 31 أب 2017
يجب أن يكون شكل الملف المرسل:
(doc,odt,PDF) ليس أكثر من (10MB).

هناك لجنة تحكيم دولية مسؤولة عن اتخاذ القرار بشأن المقترحات في منتصف شهر أكتوبر 2017 ويعلن عن نتائج الفائزين بعد ذلك بوقت قصير و سيتم إعلام جميع المشاركين بها.
المنحة تعتبر تفهم كمقياس طارئ لمرة واحدة و لا تتطلب تقريرا عن نشاط الفائزين و (NBk) سيبحثون عن أفضل وسيلة ﻹستلام المنحة.
المشتركون:
جمعية برلين للفن المعاصر (n.b.k) Neuer Berliner Kunstverrim
وهو موقع الفن المعاصر والحوار وقد أسس 1969 بهدف تقديم فن معاصر الناس في الخارج و دعوة الناس إلى المشاركة الفعلية في عملية التراث و الثقافة (n.b.k) وشركائه هدفهم هو ترقية التطورات الفنية الحديثة و إبراز الأهمية الإجتماعية للفن المعاصر.
(n.b.k) يعرف نفسه كأرضية للمشاهد الفنية المتنوعة في برلين و هو مدعوم ماديا من قبل (لوتو برلين ستيفتانغ- LOTTO-Stiftung Berlin-)

أما (Autonomous Space Agency-ASA) وكالة الفضاء المستقلة للسفر إلى الفضاء في العالم فهي متأثرة إيحائيا بأعمال الفنان "تاكيودين افندي"، "الجزيري" المميز من بين الأخرين.
هدفهم هو مساعدة العاملين في مجال الفن بكل انواعه المفروض عليهم تعلم لغات وأساليب جديدة واﻹستراتيجية للحفاظ على تدريباتهم (تعليمهم) خلال فترة الإنتقال أو لمساندة الناس كي يحافظو ويطوروا أساسهم في الفترة الانتقالية.
عمليا هم يبدون وكأنهم مثل الداعمين والمساندين في عملية خلق فضاءات مستقلة للشأن العام في كل مكان و خاصة في المناطق التي تتأثر برأسمال متسارع ،التحسين العسكري ، الكوارث البيئية.
(ASA) ليست مؤسسة للقيام بالمعارض و لكنها بناء مؤسساتي مؤقت مبنية على أساس التفكير المشترك ، التعليم المتبادل ومشاركة العامة (ASA) تدار من قبل شنر اوزمنŞener Özme n وهيثوستيرل Hito Steyerl وميسال عدنان يلديز Misal Adnan Yıldız مع أفراد أخرين و جهات مساهمة.
التواصل سيكون من خلال باريش سيتفانBariş Seyitvan .
هذا الخريف ستقدم (ASA) موتر زونغ (Mutterzunge) وهو برنامج مستقل للمقمين في الأستديو و متابعة الأحداث في برلين.
(القيام بزيارة برلين مرة ثانية) هو كتاب بنفس الإسم للكاتب أمين سرجي اوزدمير وهذا الإقتراح من قبل ميسال عدنان يلديز كان أحد الفائزين الثلاثة بجائزة كاريت عام 2014.

ميسال عدنان يلديز Misal Adnan Yıldız اقتراح لمراجعة الكتاب ايمين سوجي أوزدمار Emine Sevgi Özdamar الذي يحمل نفس الاسم مع البرامج. هو كان واحدا من ثلاثة فائزين بجائزة كاريت في عام 2014

____________________