Primarily Speaking


Still


1983, 00:19:32, NTSC, Farbe, Ton, H012 05