Valeska Zabelo.T.
1988, Siebdruck, 76,3 cm × 56,7 cm (mit Rahmen: 80 cm × 60 cm),

Werknummer: B 309
  Valeska Zabel