Mitya ChurikovUntitled (Kiew, Nikolaevka)
2013, C-Print, 40 × 50 cm (mit Rahmen: 40 × 50 cm),

Werknummer: F 367
  Mitya Churikov