Jorge Machold

o.T.o.T.o.T.

o.T.

1980, Blei auf Holz, 88,5 cm × 81,5 cm (mit Rahmen: 2 breite Holzleiste),

Werknummer: O 46


o.T.

1978, Radierung, farbig, 70 cm × 53,5 cm (mit Rahmen: 55 cm × 70 cm),

Werknummer: A 280


o.T.

1978, Farbradierung, 76 cm × 53,5 cm (mit Rahmen: 70 cm × 55 cm),

Werknummer: A 281