Alexis AkrithakisKoffer
1973, Holzobjekt, 48 cm × 45 cm × 8,5 cm,

Werknummer: O 45
  Alexis Akrithakis